Čtvrtek, 06 Srpen 2020

právní poradenství na úseku stavební činnosti

Tisk

Ve všech stupních nabízíme obstarávání veškerých dokladů a dokumentů k získání příslušných rozhodnutí, včetně vypracování smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku, smluv o věcných břemenech apod.