Čtvrtek, 06 Srpen 2020

komplexní příprava lokality pro výstavbu RD v D.Kalné - stavební povolení

Tisk

komplexní příprava lokality  pro výstavbu RD v D.Kalné, vodovod, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, lokalita „U panenky Marie“(dokumentace pro stavební povolení a realizaci) – již vydáno SP a již zrealizováno