Čtvrtek, 06 Srpen 2020

zpracování projektové dokumentace ve všech stupních

Tisk

Dokumentace se zpracovává dle požadavků stavebních úřadů a dle požadavků investora, jedná se o dokumentaci k územnímu řízení, ke stavebnímu povolení, k provedení stavby, pro výběr dodavatele a další.