Čtvrtek, 06 Srpen 2020

komplexní příprava lokalit pro výstavbu RD v Lánově - stavební povolení

Tisk

komplexní příprava lokalit pro výstavbu RD v Lánově, vodovod, dešťová kanalizace, splašková kanalizace včetně ČOV, lokality „Hejdukov“,“Janatov“, „U ozdravovny“(dokumentace pro stavební povolení a realizaci) – již vydáno SP a již zrealizováno